Egészséges ételek és hasznos tippek a mindennapi energiához és a jó közérzethez!

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cidyn Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) és a dietless.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.)

Amennyiben aktív felhasználója szeretnél lenni a dietless.hu weboldalnak (a továbbiakban: Weboldal), figyelmesen olvasd el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vedd igénybe a szolgáltatásokat, ha annak minden pontjával egyetértesz, és magadra nézve kötelező érvényűnek fogadod el.

Ez azért különösen fontos, mert a Weboldal nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével kijelented, hogy elolvastad és elfogadod a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az abban foglalt adatkezelési elveket, és azok minden pontjával egyetértesz.

Ha a Weboldal működésével kapcsolatosan bárminemű kérdésed vagy észrevételed merül fel, a megadott elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésedre.

2. A szolgáltató adatai

Cégnév: Cidyn Bt.
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán út 17. I./1.
Képviselője: Kiss Gábor
Cégjegyzékszám: 05-06-016801
Nyilvántartó Cégbíróság: Miskolci Törvényszék, 3525 Miskolc, Szepessy Pál utca 3.
Adószám: 22551566-1-05
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: CIB Bank
Pénzforgalmi számla száma: 10701238-47340507-50000005
Telefonszám: +36 30 405 3625

Weboldal és tárhely szolgáltatója: 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1., adószám: 22206118-2-13)

3. Az ÁSZF hatálya

3.1. Jelen ÁSZF kiterjed a dietless.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, kivéve, ha azt másképpen nem jelezzük.

3.2. Az ÁSZF érvényes 2018. november 9-től visszavonásig.

3.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

4. Szerzői jogok

4.1. A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, cikkek, elektronikus kiadványok, a küldött hírlevelek, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása (továbbiakban: Művek) szerzője és jogos tulajdonosa a Szolgáltató.

4.2. A Művek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.

4.3. A Weboldal teljes tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

4.4. Ettől eltérő esetekben a Művekről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, illetve saját hasonló (táplálkozással, életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a Művek alapján.

4.5. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

4.6. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

4.7. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

5. Weboldal látogatása

5.1. A Weboldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

5.2. A Weboldal látogatója tudomásul veszi, valamint a Weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Szolgáltató ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Szolgáltató által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

5.3. A Weboldalon és a Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

5.4. Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Szolgáltató kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

6. Változtatás joga, felelősség kizárása

6.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Szolgáltató nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

6.2. A Művekben található adatok és információk nem tekinthetők orvosi tanácsnak, valamint nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltatónak az olvasó személyre szóló tanácsai. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

6.3. A Szolgáltató kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

7. Adatvédelem

7.1. A Weboldal több pontján történik információgyűjtés. Az Ügyfél által megadott adatok felvétele, nyilvántartása, tárolása és kezelése minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik. Az Adatkezelési Tájékoztatónkat itt találod.

8. Regisztráció és feliratkozás

8.1. Feliratkozónak számít az, aki az e-mail-címét, illetve más adatát, például Név, Cím, stb. a Weboldalon található űrlapok bármelyikén megadja.

8.2. A Weboldalon kezdeményezett feliratkozás az ÁSZF automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

8.3. A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail-cím saját, valós és működőképes.

8.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

8.5. Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Utolsó módosítás: 2018. november 9.


  • Dietless Akadémia

    Dietless Akadémia tanfolyamok
  • Vélemények

    Vélemények

>